Bornholm

 

W 2013 r. wznowione zostały połączenie promowe pomiędzy Darłowem, a Nexo na Bornholmie. Rejs na Bornholm to ciekawe urozmaicenie pobytu w Darłowie.

Prosimy przy planowania wycieczki na Bornholm każdorazowo sprawdzić informacje na stronie Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej www.kzp.kolobrzeg.pl lub pod tel. 519303032

Bornholm jest małą duńską wyspą leżącą na Bałtyku pomiędzy Polską, a Półwyspem Skandynawskim. Rejsy z Darłowa odbywają się do duńskiego Nexo.

Udokumentowana historia osadnictwa Bornholmu sięga czasów prehistorycznych. Najstarsze odnalezione ślady osadnictwa pochodzą z lat 9000 – 8000 p.n.e. Okres ten nosi nazwę kultury mezolitycznej. Ludzie żyli w lasach, na brzegach rzek i jezior, na mokradłach. Ich zajęciem było przede wszystkim łowiectwo i rybołówstwo. W okresie tym udomowiono psa.
Bornholm w tym czasie nie był jeszcze wyspą. Miał połączenie lądowe z terenami dzisiejszej Europy Środkowej. Oddzielenie się wyspy nastąpiło w okresie 6800 – 4500 lat p.n.e. Badania wykopaliskowe ujawniły, że główną zwierzyną łowna w tych czasach były sarny, dziki i  foki.

Pierwsze ślady rolnictwa datowane są na 3500 lat p.n.e. W tym czasie na terenie wyspy w pobliżu dzisiejszego Aakirkeby wybudowano obóz warowny. Jego ślady w postaci umocnień i wałów ziemnych są widoczne do dzisiaj.

Z końca drugiego tysiąclecia p.n.e. pochodzą liczne ryty naskalne. Charakterystyczne dla tego okresu są też często występujące menhiry. Są to kamienie kultowe charakterystyczne dla kultury celtyckiej. Były to nieociosane lub częściowo ociosane głazy ustawiane pionowo na grobach. Głazy występują pojedynczo lub są ustawione w szereg lub krąg. Mają wysokość od 4 do 20 m i wagę do 50 t..