Moje miasto Darłowo

Wieprza - Darłowo

Wieprza – zachód słońca

„Moje miasto Darłowo” w zamierzeniu ma być stroną poruszającą wydarzenia bieżące ważne dla Darłowa, a przede wszystkim jego mieszkańców.

Darłówek wejście do portu

Darłówek-z cyklu „Znikające pejzaże”


Kocham to miasto i dlatego podstronę „Moje miasto Darłowo” chcę wykorzystać do poruszania tematów moim zdaniem ważnych dla jego mieszkańców i miasta. Zwłaszcza, że ułomna demokracja, kiepska kondycja „państwa prawa”, brak w zasadzie państwa obywatelskiego stwarza wiele niebezpieczeństw. Potrzebnym inwestycjom towarzyszą działania niosące nieodwracalne straty. Rządom naszych włodarzy – często arogancja i niekiedy bezprawie.

Stronę tę stworzyłem w czerwcu 2013 r. Wcześniej nosiła nazwę „Zdarzyło się w Darłowie”. Po kilku latach wyczyściłem część wpisów, bo nie miałem sygnałów o zainteresowaniu tematami przeze mnie poruszanymi. Ale zbliżające się wybory samorządowe uaktywniły wielu mieszkańców. Powstają kolejne blogi o tematyce związanej z miastem. Na pewno zmiany na szczeblu centralnym, poza zagrożeniami, które dostrzegam jak wielu innych, dały też ludziom spoza układu władzy nadzieję na zatrzymanie procesu zawłaszczania państwa przez jedną tylko klikę  partyjno – koleżeńską. Oczywiście żadne zmiany władz nie gwarantują, że cokolwiek się zmieni. Że nie nastąpi tylko zmiana klik. Warto więc rozmawiać. Continue reading